Välkommen till Nordvalls WebCenter!
Det smarta sättet, för en effektivare hantering av filer och korrektur.

Welcome to Nordvalls´ WebCenter!
The smart way to manage and proofread files and texts.

Ledtiden från reklambyrå fram till ett godkänt korrektur kan,
med detta hjälpmedel, effektiviseras och därmed märkbart kortas.
Som användare slipper ni inköp av dyra programvaror och problem med tunga filer
där er mailserver inte räcker till.
Ni kan granska, kommentera och skriva ut ert korrektur.
Det är även möjligt för Er, eller er reklambyrå, att via WebCenter, sända filer till oss.
Det enda som krävs är en Internet-uppkoppling och webbläsare med stöd för Java.

By using the new service you can dramatically reduce the time it takes to check and
proofread documents and texts from your advertising agent.
Large and difficulty managed files and expensive programs are a thing of the past.
Using Nordvall´s WebCenter you can check documents on your own computer and
enter comments; you can even print printer´s proofs on your printer.
You can also send files or instuct your advertising agent to send files directly to us via our WebCenter.
All you require is an internet connection and web browser with support for Java.